Welkom op de website van de Thrianta en Hulstlander Club.. 
Dè club van èn voor liefhebbers van Thrianta's en Hulstlanders!

Beste leden van de Thrianta- en Hulstlanderclub,

We hebben allemaal in meer of mindere mate te maken met het virus COVID19.

De gezondheidsrisico’s die hiermee gepaard gaan zijn inmiddels bekend.

De richtlijnen die door het RIVM zijn gegeven verdienen het om nageleefd te worden.

Maar wat betekent dat voor onze jaarlijkse fokkersdag, die we gezamenlijk met de Chinchillaclub en de Zilverclub, gepland hebben?

Na zorgvuldige afweging is gezamenlijk, door de besturen van de 3 clubs en de beheerder van TKV Tiel, weloverwogen besloten om dit jaar geen fokkerdag te organiseren.

Helaas kunnen op de locatie de 1.5 meter afstand en overige facilitaire zaken niet gegarandeerd en uitgevoerd worden voor een dergelijke grote groep mensen.

De gezondheid van onze leden zou daardoor in gevaar kunnen komen.

Jullie zullen allemaal begrijpen dat dit voor het bestuur van de Thrianta- en Hulstlanderclub geen gemakkelijke beslissing is geweest.

Maar we kijken vooruit en voor volgend jaar hebben we op zaterdag 18 september 2021 de locatie in Tiel weer geboekt samen met de andere twee clubs. Hopelijk ziet u dit fokseizoen nog kans om onze mooie rassen te laten keuren.

En wie weet zien we elkaar nog ergens op een keuring of een show.

Voor nu: een hartelijke groet namens het hele bestuur en blijf maar gezond allemaal!

 


 


Nieuwsbrief 01-2020 

NOORDSHOW 2020:

Op 9, 10 en 11 januari 2020 heeft de Dierenparade (Noordshow) plaats gevonden in Assen. Op deze dierenparade waren ook onze rassen weer vertegenwoordigd. Er waren 86 Thrianta's en 17 Hulstlanders ingeschreven. Meer informatie over de ingeschreven rassen vind u op: https://www.noordshow.nl 

 
Een fantastische clubdag hadden we op 21 september 2019. Het bestuur is ook dit jaar de samenwerking aangegaan met de Chinchillaclub en de Zilverclub. met z'n drieën sta je sterker! De sfeer op onderstaande foto's zegt genoeg!  Tijdens de officiële opening van de Dierenparade Noordshow 2018 kreeg 

onze secretaris Geert Jan Groenhof (3de van rechts), die al 40 jaar (!) 

medewerker is bij de Noordshow, een oorkonde uitgereikt voor zijn 

verdiensten. Terecht heel veel waardering voor de werkzaamheden die hij al die jaren geheel vrijwillig verricht! Proficiat!


 


De 40ste Dierenparade Noordshow 2019 zit er weer op.

Wat een prachtig evenement en wat een geweldige organisatie!

De winnaars bij de Thrianta's en Hulstlanders zijn:

Heleen van der Velde met een jonge Thrianta ram en Gerda Nijenhuis met een jonge Hulstlander voedster. 

 

Mooie resultaten zijn er behaald tijdens de Hanzeshow op vrijdag 14 en zaterdag 15 december 2018. 

Een 1ste F 96 voor een jonge Hulstlander ram van Nico de Graaf en een 1ste F96 voor een jonge Thrianta voedster van Jan Jaap en Anne Eikelboom. Proficiat!Fokker Mees Brasser, die naast Hulstlanders ook blauwoog Polen fokt, viel met een jonge voedster in de prijzen met een F 96,5! Ook daarmee van harte gefeliciteerd! De Europashow 2018 in Herning Denemarken. Vandaag de laatste dag om het te bezoeken. Een geweldige show, tot in de puntjes verzorgd en met prachtige dieren. Ook waren er Thrianta’s (Saksengold) aanwezig. Niet van Nederlandse inzenders, maar het is altijd mooi om te zien wat er over de grenzen aan kwaliteit aanwezig is.


Tijdens de ledenvergadering op 22 september 2018 is, met goedkeuring van de aanwezige leden, Heleen van der Velde toegetreden tot het bestuur. Ze is aangesteld als algemeen bestuurslid. Door deze wijziging bestaat het bestuur uit vijf personen.Een video met een terugblik op de geslaagde clubdag:


We kijken terug op een zeer geslaagde clubdag die gehouden werd op 22 september 2018 in het gebouw van TKV.

De winnende fokkers zijn:

De mooiste van de (gezamenlijke) dag:

Heleen van der Velde met een Thrianta

Mooiste Hulstlander:

Martin van Asperen

Mooiste Thrianta C-klasse:

Henric Hoogerbrugge

Mooiste Hulstlander C-klasse:

Huib Diederik


  KLN Welzijnsleidraad voor het houden en fokken van Raskonijnen

Versie 16 juni 2018 Op zaterdag 16 juni 2018 hebben we een gezellige en leerzame fokkersdag gehad in Zwolle. Een prachtige lokatie, heerlijk weer en een goede verzorging door Marietje. En natuurlijk het keuren van een aantal van de meegebrachte dieren. In ieder groepje een keurmeester, fokkers en liefhebbers die enthousiast zijn over onze rassen. Jenne Meijer gaf een terugkoppeling over de beoordelingen die wij ‘s morgens hadden gegeven. Daar zat zo nu en dan nogal wat verschil in en dat bracht de discussie op gang. Na die tijd nog even opruimen met z’n allen en op tijd weer naar huis. Voor de één was het een thuiswedstrijd en voor een ander een flinke autorit. Een dag om met plezier op terug te kijken en om naar de toekomst te kijken v.w.b. de ontwikkeling van de Thrianta en de Hulstlander!


De bescherming tegen RHD bij raskonijnen.
 
De afgelopen twee tentoonstellingsseizoenen 2016-2017 en 2017-2018 gold op de KLN-tentoonstellingen de verplichting dat de aanwezige konijnen tegen RHD type 2 moesten zijn ingeënt. Voor het komende seizoen 2018-2019 geldt deze verplichting eveneens volgens een besluit van het hoofdbestuur KLN. Alleen geënte dieren waarvan een door de dierenarts getekend entformulier aanwezig is, mogen worden ingezonden. Dit zijn tamelijk ingrijpende maatregelen want het verplicht ons als liefhebbers van tentoonstellingen extra kosten te maken. De vraag rijst al gauw of dit allemaal nog steeds nodig is. Daarom goed om met elkaar na te gaan wat we weten over de RHD besmetting en welke ervaringen er tot nu toe zijn opgedaan.

Dierenarts Piet van Dijk uit Hellevoetsluis schreef er het volgende over:


 Nieuwsbrief mei 2018

 

Thrianta Boven

Dat is de titel van het boek dat Piet Kroon geschreven heeft over de Thrianta, de Hulstlander en de club. Het ontstaan van de Thrianta staat, zeker nu met bevrijdingsdag, extra in de belangstelling.

De geschiedenis luidt dat de heer H. Andrea uit het Drentse Assen, leraar van beroep en bovendien fokker van raskonijnen en liefhebber van bloemen en planten, vaak een bosje goudsbloemen voor zijn raam zette. Op een zekere dag werd hem door de Duitse bezetter gesommeerd deze bloemen te verwijderen. Het plaatsen van de oranje goudsbloemen werd opgevat als uiting geven aan koningsgezindheid, wat in die tijd verboden was.

Hij schijnt toen gezegd te hebben: “Als ik dan geen oranje bloemen meer voor mijn raam mag zetten, dan ga ik oranje konijnen fokken. Dat kunnen ze toch niet tegen houden”.

In een brief, aan keurmeester Otto Vermeulen (medio 1946) schreef Andrea: ”Het is geen mutatie en ook geen toevalsproduct. Ze is het resultaat van een met zorg voorbereide combinatie van erffactoren”.

Andrea noemde zijn creatie Thrianta, de oude benaming voor Drenthe. Hij schreef: “Het woord Thrianta is misschien een vreemde klank, maar iedere rechtgeaarde Drent klinkt die naam als muziek in de oren. Het herinnert hem aan de woeste bodem door noeste arbeid in een paradijs herschapen. Het paradijs Drente van nu heette vroeger Thrianta."

In 1949 werd het ras erkend. De heer Andrea overlijdt in 1959.

Toch bleek de Thrianta geen levensvatbaarheid te hebben. Dr. Kistner uit Darmstadt, een zeer bekende fokker uit die tijd, heeft verscheidene van deze dieren meegenomen naar Duitsland en die daar gebruikt voor kruisingen. Hij heeft daaruit later de Saksengold gefokt. In 1968 werd het konijn echter weer geïmporteerd in Nederland. Door import is de Thrianta weer tot bloei gekomen. Er kwamen verschillende speciaalfokkers van het ras en die richtten op 31 januari '76 een speciaalclub op; de huidige Thrianta- en Hulstlanderclub. In 1971 werd het Ras opnieuw erkend in Nederland.

De aanleiding voor het fokken van de Thrianta staat deze dagen in de belangstelling. Jaarlijks gedenken we onze bevrijding van de Duitse bezetting in Nederland op 5 mei. Stil staan bij de grote waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten. En voor sommige fokkers met de Thrianta op schoot of in de hokken. De Thrianta die in Nederland werd gecreëerd, naar Duitsland verhuisde en vervolgens weer terug kwam in Nederland. Thrianta boven!

 

 

Door RTL Nieuws werd aandacht geschonken aan dit bijzondere verhaal. Fokster Heleen van der Velde werd geïnterviewd en mocht haar Thrianta’s showen. 


 

 

 

 

Kent u de historie van het Thrianta konijn?

Ons fraaie oranje konijn is niet zomaar een creatie!

Daarom zetten we de Thrianta de komende dagen in het zonnetje. Vanmorgen zijn er speciaal opnamen gemaakt om de Thrianta onder de aandacht te brengen. 

Hou onze website en Facebook pagina in de gaten! 

 

 

 

 

 

Ook bij onze Duitse buren staan we met onze rassen inmiddels in the picture. 

In het magazine Kleintiernews, editie april 2018, staan de mooiste rammen van de Thrianta's en Hulstlanders, die aanwezig waren op de Noordshow 2018 op de foto.

In de geel omkaderde tekst een kleine toelichting op onze rassen.

De club staat internationaal in de belangstelling. Bravo!

 

 

 

 

 

In het Kleindier Magazine van april 2018 staat een mooi artikel, geschreven door Martin Kok met foto's van Willem en Martijn Hoekstra, over de konijnen op de nationale bondsshow in Assen. Deze bondsshow vond plaats van 4 t/m 6 januari 2018.

Waarderende woorden van de schrijver voor de kwaliteit en kwantiteit van de ingeschreven Thrianta's op deze show. 

Maar ook de Hulstlanders waren goed vertegenwoordigd met 39 aanwezige inschrijvingen.

Een terugblik op een show waar onze beide rassen en onze leden goed vertegenwoordigd waren. 

Binnenkort valt er meer te lezen over de keuringen op de Noordshow van onze beide rassen in de nieuwsbrief van de club. 

Het nieuwe fokseizoen 2018

Het fokseizoen 2018 is begonnen. Deze prachtige jonge Thrianta's zijn van Heleen van der Velde.

Ook bij Cor en Chantal de Bruin zijn de eerste Hulstlanders te vinden.

Bij Gerda Nijenhuis zitten deze twee fraaie Hulstlander voedsters van de maand februari in de hokken.

 

Voorjaar in Huizen bij Mees Brasser. De jonge Hulstlanders mogen even in de tuin huppelen en poseren met de Hollandse krielen op de achtergrond. 

 

Dit jonge Hulstlander konijn, zeiden de perfectionisten,

is nu al kampioen daar viel niet over te twisten.

Maar het konijn zei; ‘’Het is me toch wat,

stoppen ze mij als kampioen in een krat”,

Bedankt voor de moeite, maar ik laat me door jullie echt niet kisten’’.

 

Geschreven door Bram Mallie uit Woerden


Uitnodiging fokkersdag

Op 16 juni 2018 zal er weer een de fokkersdag plaatsvinden die georganiseerd wordt door de rastechnische commissie van de
Thrianta- en Hulstlander Club.

Ditmaal zijn we welkom bij Stichting Travers, wijkboerderij Eemhoeve, Eemlaan 25, 8032 EB Zwolle. Bij het terrein is voldoende parkeer-gelegenheid. We weten dat het voor een aantal fokkers/leden een eind rijden is, maar we zijn blij dat we weer een goede locatie hebben kunnen vinden. Een zo kunnen we ook de fokkers uit het noorden en oosten van het land v.w.b. de afstand een keer tegemoet komen. Wellicht kunt u met elkaar meerijden om zo kosten te besparen en elkaar gezelschap te houden. Uiteraard wordt u ook deze dag weer goed verzorgd met eten en drinken. De persoonlijke uitnodiging en de invulling van de dag volgen nog. 

 

 

Verlenging RHD vaccinaties

Ook voor het komende showseizoen geldt een verplichte enting voor alle konijnen op KLN-tentoonstellingen.

KLN berichten december 2017

RHD2 enting blijft ook het volgend seizoen verplicht voor konijnen op KLN-tentoonstellingen!

Op de Raad van Advies van 28 oktober 2017 heeft het Hoofdbestuur aan de aanwezige vertegenwoordigers akkoord gevraagd om een vervolgbesluit te nemen aangaande de verplichting dat alle konijnen op KLN-tentoonstellingen geënt zijn ter bescherming van het virus RHD2.

Afgesproken is toen dat het hoofdbestuur tijdig voor het komende tentoonstellingsseizoen (2018-2019) hierin een besluit moet nemen.

Het KLN bestuur heeft daarop volgend besloten dat de entverplichting tegen het RHD2-virus ook van kracht blijft in het tentoonstellingsseizoen 2018-2019.
Alleen aantoonbaar, doormiddel van een door een dierenarts getekend entbewijs, tegen RHD2 gevaccineerde konijnen worden dus toegelaten op KLN-tentoonstellingen!

Het RHD2-virus grijpt nog steeds snel en agressief om zich heen waardoor wij van mening blijven dat je om het enten van konijnen tegen RHD2 sowieso niet heen kunt. Wij moeten er niet aan denken dat er tijdens gehouden tentoonstellingen dieren ter plaatse dood gaan aan deze zeer agressieve ziekte. Dit met alle gevolgen van dien. Wij adviseren echter iedereen met klem om al hun konijnen te laten vaccineren tegen RHD2 en RHD1.

Voor tentoonstellingsorganisaties geldt dat de vaccinatieverplichting in het vraagprogramma vermeld dient te worden.

Vóór het inkooien levert de inzender een (kopie) entverklaring van de ingeschreven dieren in bij het tentoonstellingssecretariaat.
Wij hebben het Facilitair Bureau verzocht d.m.v. de gedelegeerden hierop steekproefsgewijs te controleren en niet aantoonbaar geënte dieren uit de tentoonstellingslocatie te laten verwijderen. 
Een entverklaring is 10 dagen na het enten geldig en blijft tot 1 jaar na enting geldig voor samenkomsten met andere konijnen. Het enten geeft geen ent-reactie, maar kan wel enige vaccinatieschade geven in de vorm van o.a. knobbeltjes, een kaal plekje of wit pluisje. Het KLN bestuur stelt dat dit geen invloed mag hebben op de beoordeling van de dieren!

Meer informatie en de lijst van dierenartsen die bereidt zijn collectief te enten vindt u op de website van KLN onder Verenigingsinfo. U kunt daar ook de entformulieren downloaden in WORD en PDF.


 Artikel KLeindier Magazine september 2017

40 jaar Thrianta- en Hulstlanderclub

Nieuwsbrief december 2017

 


 Nieuwsbrief augustus 2017

 

Clubshow: Thrianta's en Hulstlanders op de Championsshow 28-1-2017

Op donderdag 26 januari werden de Hulstlanders en Thrianta's door keurmeester Jenne Meijer gekeurd op de Championshow te Nieuwegein.

 

De winnaars bij de Hulstlanders zijn:                

1. Martin van Asperen met een jonge ram       
2. Gerda Nijenhuis met een oude ram            
3. Gerda Nijenhuis met een oude ram      

De winnaars bij de Thrianta's zijn:
1. Wil Plasmeijer met een jonge voedster
2. Jan-Jaap Eikelboom met een jonge ram
3. Wil Plasmeijer met een jonge voedster

Wij feliciteren de winnaars proficiat!

 

 

Clubshow: Thrianta's en Hulstlanders op de Noordshow 7-1-2017

Op de Noordshow zijn de Thrianta's en Hulstlanders gekeurd door keurmeester Johan de Zeeuw.

Bij de Thrianta's is de jonge voedster (6HU-612) van Willem van de Ruit kampioen geworden.
Bij de Hulstlanders de jonge voedster (6MH-342) van Gert van Schoonhoven
.
Bij de jeugdshow zijn de Thrianta's gekeurd door Gerard van der Poel. De fraaiste Thrianta is de jonge voedster (6DV-431) van Britt en Demie Botter.

Proficiat met de mooie resultaten!

 

3 leden vieren het 40 jarige jubileum

Wij feliciteren de leden met hun 40 jarige jubileum bij onze club.

Wil Plasmeijer en Nico de Graaf werden in het zonnetje gezet tijdens de clubdag.
Hermien van den Tol werd later in het zonnetje gezet. Zij kon er tijdens de clubdag niet bij zijn.
Hermien mocht op 29 december alsnog de bloemen en de 2 pennen met inscriptie ontvangen.

Als club willen wij Wil Plasmijer, Nico de Graaf en Hermien van den Tol hartelijk bedanken voor hun inzet in de afgelopen 40 jaar.

 


Thrianta en Hulstlander fokkers helpen de Universiteit Wageningen

De Universiteit Wageningen (WUR) ondersteunt de overheid bij het bewaren van de genetische diversiteit van diverse soorten dieren. Het gaat daarbij vooral om zeldzame landbouwhuisdieren waarvan in de genenbank materiaal opgeslagen wordt ter ondersteuning van bedreigde rassen, m.a.w. ze hebben een hele grote spermacollectie van diverse diersoorten en -rassen. Ook van Nederlandse konijnenrassen wilden ze sperma opslaan in de genenbank. De rassen die als eerste in aanmerking kwamen voor opname in de genenbank waren de rassen Beige, Deilenaar, Eksterkonijn, Gouwenaar, Havana, Hulstlander, Sallander en Thrianta. 

Een aantal konijnenfokkers van Nederlandse rassen kregen een uitnodiging om op 30 mei 2014 te komen kijken hoe het veilig stellen en bewaren van dat genetische materiaal allemaal in z'n werk gaat. Een interessante presentatie, live uitleg en lekkere lunch maakten deel uit van deze dag op Stadsboerderij ‘Presikhaaf’ in Arnhem. Aan het einde van de dag werden door 28 verschillende fokkers 69 rammen van de genoemde 8 rassen achtergelaten om daar in de komende weken sperma van te winnen. Na het gebruik kregen de fokkers hun rammen terug.

Deze week kregen de deelnemende fokkers een mail waarin de resultaten van de winning werden gedeeld. Een inseminatieproef heeft aangetoond dat het mogelijk is om nakomelingen te verwekken van ingevroren sperma van konijnen uit de genenbankcollecties van het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN). Het opgeslagen sperma levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het lange-termijnbehoud van de diversiteit van zeldzame konijnenrassen. Deze rassen van Nederlandse oorsprong hebben een unieke genetische en cultuurhistorische waarde.

In 2014 is sperma ingevroren van de meest zeldzame Nederlandse konijnenrassen. In 2015 is daarvan in een inseminatieproef het bevruchtend vermogen onderzocht. Daarbij bleek hoe hoger de beweeglijkheid van het sperma na ontdooien, hoe hoger het drachtigheidspercentage.
Ruim de helft van de voedsters werd drachtig van het diepvriessperma. Ter vergelijking is een deel van de voedsters geïnsemineerd met vers sperma. Zoals verwacht leverde dit een hoger drachtigheid

 

In memoriam 27-11-2016

Met droevenis delen we u mee dat op 2 november 2016 de heer A. Dijkstra (Arend) is overleden.
Arend was een gepassioneerd Hulstlanderfokker
en sinds 1994 lid van onze club.

Daarnaast was hij clubkeurmeester. Hij heeft op vele fokkersdagen en clubshows onze dieren op uiterst vaardige wijze mogen keuren. Arend heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan onze club en beide clubrassen. Daarvoor zijn we hem uiterst dankbaar.

Wij wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte met de verwerking van dit verlies.

 

Wil Plasmeijer schrijft een prachtig naslagwerk ter ere van 40 jarig bestaan

Wil Plasmeijer, de man van het eerste uur en die met hart en ziel verbonden is aan onze club, schreef een prachtig naslagwerk ter ere van het 40 jarig jubileum van de Thrianta- en Hulstlander Club. Hij wordt niet voor niets ook wel 'Mister Thrianta' genoemd.

Heel veel informatie heeft hij uit de vele clubbladen, het archief en uiteraard uit eigen waarneming op beknopte wijze kunnen samen bundelen.

Berend Kleef en Gerda Nijenhuis mochten het eerste exemplaar tijdens de ledenvergadering uit handen van Wil ontvangen. Het lezen van dit naslagwerk is zeer de moeite waard en geeft een prachtig overzicht van de club door de jaren heen.

 

 

 


 

Thrianta's op de tentoonstelling van de vereniging

Onze Langoren in Wilnis in december 2014. 

Wil Plasmeijer wordt geïnterviewd.